Waar het Òmdraait

Ik ontwikkel een interventiestrategie passend bij het vraagstuk van de klant. Mijn doel is ondersteuning bieden aan leidinggevenden en medewerkers in het begeleiden van het veranderproces.

Hieronder een filmpje van een interventiemiddel die kan worden gebruikt bij het visualiseren van de visie Van Zorgen Voor.. naar Zorgen Dat.., het samenspel tussen formele en informele zorg.

Tevens wordt dit het Spelers In’zicht Spel ingezet bij het visualiseren van een Resultaat Verantwoordelijk Team en het achterhalen van disfunctionele patronen.