klanten vertellen

Teambuilding RST Zorgverleners:

December 2015 heeft Annet van der Beek voor ons team Planners een teambuilding verzorgd. Het doel was om met elkaar functionele en disfunctionele patronen te ontdekken, om zo te kunnen werken aan een gezamenlijk doel en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het voetbalspel was ondersteunend om de verschillende rollen te visualiseren.
Nog waardevoller was de begeleiding van Annet tijdens het uitdelen van kwaliteiten onderling.
Annet creëert op een prettige wijze een open en veilige sfeer, waarin patronen al snel boven tafel komen en er ruimte is om te delen. Annet durft zaken te benoemen. Ze spiegelt, ontwart en structureert. Het helpt om helder te krijgen wat samenhangt met elkaar en wat juist niet met elkaar te maken heeft. Annet is ook in staat om de juiste methodiek te verbinden aan de verbetering van processen.
Ook de terugkoppeling na de bijeenkomst, spreekt van zorgvuldigheid en betrokkenheid.
Annet, bedankt voor de prettige samenwerking en ik heb er vertrouwen in dat deze bijeenkomst ons voldoende input heeft geboden om verder vorm te kunnen geven aan de opbouw van dit nieuwe team.

Irma van der Molen – van Steenbergen
Leidinggevende Thuiszorg
——————————————————————————————————————-
Teamcoaching Stichting Sprank

Mens In’zicht heeft bij Sprank meerdere teams ondersteuning gegeven middels een coaching traject.
Omdat elk team uniek is, een eigen cultuur heeft en ook een eigen hulpvraag is het van belang dat er een traject op maat wordt samengesteld. Dat is waar de kracht van Annet van der Beek ligt. Eerst onderzoeken wat de kern van het probleem is, want de hulpvraag is vaak gericht op een of meerdere symptomen, maar omvat niet het eigenlijke probleem. Vervolgens gaat ze aan de slag op een zeer accurate werkwijze. Ze heeft mensenkennis en weet goed aan te voelen hoe ze een medewerker moet benaderen. Ze prikkelt iedereen om in de spiegel te kijken, te (her)ontdekken wie je als persoon bent in het werk, maar ook hoe je functioneert in het team en wat je gedrag voor uitwerking heeft op de mensen in je omgeving.
Zo bouwt ze vanuit de probleemanalyse, via persoonlijke en team reflectie aan inzicht in eigen vakmanschap, terug gaan naar de kern van je vak en zoeken naar gedeelde waarden in het team.
Voordat een traject gestart wordt maakt Annet heldere afspraken met haar opdrachtgever.Als manager bij Sprank heb ik meerdere keren vanuit die rol met haar samengewerkt. Tijdens het coaching traject van een team was er regelmatig contact om waar nodig de opdracht aan te passen. Ze kenmerkt zich door eerlijkheid en voelt zich ook vrij om adviezen te geven. Elk team is uniek, dat geldt ook voor de uiteindelijke oplossing van het teamprobleem. Annet gaf nieuwe inzichten voor zowel de teams als voor mij als manager. Zij helpt om inzicht te krijgen, verandering waar nodig te stimuleren en dan te adviseren om het geleerde te borgen in de praktijk. Zodat het effect wat vaak op korte termijn goed merkbaar is, zich voldoende wortelt om ook op langere termijn zijn vruchten af te werpen.
Jolanda Hof

——————————————————————————————————————-
Teamtraining: van ‘Zorgen VOOR naar Zorgen DAT’

In het voorjaar zijn de afdelingen Koningsbeek Begane grond en Koningsbeek Etage gestart met de team training onder leiding van Annet van der Beek van Mens In’zicht. Het doel van de training was een visie verandering, namelijk van ‘zorgen voor naar zorgen dat’en een aanvang met de vorming van een resultaat verantwoordelijke teams.

Aan het begin van de training is met elkaar gekeken naar ieders kwaliteiten met behulp van het kwaliteitenspel. Hierbij kwam naar voren dat een kwaliteit waar je ‘te’voor kunt zetten een valkuil kan zijn.
Daarna kwamen de persoonsbeelden van een ieder aan de orde. Om goed te kunnen begrijpen hoe mensen in elkaar zitten is het goed om iemands achtergrond te kennen, waardoor er een beter inzicht ontstaat in de interactie tussen cliënten en medewerkers.
Deze training was voor sommigen medewerkers heftig, maar werd door iedereen als heel waardevol ervaren met als resultaat dat de de teams hechter en meer open zijn geworden

Tijdens de training kwam ook de andere visie aan de orde.

Vanuit locatie de Windkanter is tijdens de training een visie ontwikkeld die binnen de Zorggroep Apeldoorn en omstreken positief is ontvangen door het WZMT en CMT. Er is besloten dat alle afdelingen volgens deze nieuwe ‘Zorgvisie 2.0′ gaan werken.
Interessante bijkomstigheid is, dat tijdens de training een stuk naar de Tweede Kamer is gestuurd door de staatssecretaris van volksgezondheid met daarin dezelfde punten als beschreven in “onze” visie.

Binnen de zorg zijn we heel goed in zorgen voor. Zorgen voor onze cliënten, hen helpen bij alles wat ze zelf niet kunnen, taken overnemen en dergelijke. Ook zorgen voor elkaar als collegae gebeurt hierbij eigenlijk als vanzelfsprekend.

De visie ‘zorgen voor naar Zorgen dat’houdt in dat wij als professionals niet meer automatisch overal voor moeten gaan zorgen. Het ‘zorgen dat’ houdt in, dat wij als zorgverleners vragen aan de cliënt en diens familie (netwerk) wat zij van ons nodig hebben en vooral wat zij zelf kunnen doen. Het netwerk rondom de cliënt is verantwoordelijk voor de daginvulling; de regie hiervoor komt bij hen te liggen en de zorgverleners zijn ondersteunend. Dit betekent niet dat familie alles zelf moet doen, maar wel dat de familie verantwoordelijk is om bepaalde zaken zelf te regelen. Daarbij kan de hulp van anderen, bijvoorbeeld vrijwilligers, worden ingeschakeld.
Deze visie is tijdens familie-avonden besproken met de familieleden van de cliënten, die er merendeels positief tegenover staan.
Het blijft voorlopig een punt van aandacht om de nieuwe visie tot een vaste werkwijze te laten worden op de afdelingen.

Annet van der Beek heeft onze tijdens de training op een prettige, zeer betrokken en coachende manier begeleid, zonder hierbij confrontaties niet te vermijden. Zij leert tegelijkertijd op deze wijze het team hoe op een goede manier feedback te geven.

Marianne de Roo, afdelingscoördinator Koningsbeek Begane grond
Shirley Hagen, afdelingscoördinator Koningsbeek Etage

——————————————————————————————————————

Carinova, locatie Diessenplas

De teamtraining van “Mens In’zicht” is in de afrondende fase. Terug kijkend begon het allemaal met een voetbalspel als visualisatie van het teamgebeuren. Een schot voor open doel omdat zo duidelijk werd wat er ontbrak binnen het team.

Medewerkers zijn wakker geschud en op scherp gezet, waarom doe ik wat ik doe en met welk doel?
Dat was en is de vraag die men zichzelf telkens weer mag stellen. Ook vragen naar wat de ander beweegt en je eigen beleving kenbaar maken naar de ander. Feedback en reflectie, alles rondom communicatie en eigen verantwoordelijkheid.

Op een open manier met veel uitleg, begrip en interactie. Waar het soms confronterend was en emoties te zien waren, is er ook veel gelachen!!

Annet voelt duidelijk aan op welke manier en niveau zij de collega’s kan aanspreken en coachen. Zij inspireert en geeft op een duidelijke manier weer wat ze ziet. En ‘stuurt’ons de juiste richting op, die wij zelf mogen ontdekken.

Individueel, in kleine groepjes en met het gehele team, op verschillende manieren hebben we gekeken naar onze visie, beroepshouding, de afdeling en team gebeuren maar ook naar de organisatie waar we voor werken. De cliëntengroep en structuur die wij als medewerkers bieden aan onze cliënten. Hierdoor was er binnen het team veel meer eenheid om bewust om te gaan met belevingsgericht werken.

Samengevat, Annet dank je wel, het was boeiend, leerzaam, inspirerend, motiverend, confronterend en meer. Maar vooral heeft het ons verder gebracht en we bouwen nog elke dag aan”ons voetbalteam’!!

Belinda Peters, teamleider Verpleegunit Diessenplas.

—————————————————————————————————————–
Brief van een familielid, betrokken bij het verandertraject op de woning van zijn zus.

Even een berichtje vanaf de ‘zijlijn’ , om maar in termen van het voetbalspel te blijven.

Mijn reactie bij de eerste ontmoeting over dit project was erg sceptisch. Ik dacht, hebben ze nou niks anders te doen dan zo’n kinderachtig voetbalspelletje te verzinnen, en dan ook nog met een doel zodat er geen competitie kan ontstaan. Dat is natuurlijk wel erg gemakkelijk scoren. Maar gaandeweg de uitleg en het doel van dit spel kreeg ik de waardering voor deze aanpak. Door mijn verleden als fotograaf en tegenwoordig als kunstschilder speelt creativiteit bij mij een grote rol. Vandaar dat het beeld van spelers in het veld, scoren, mensen aan de zijlijn, scheidrechters etc. mij toch wat deed.

En ik moet zeggen dat er na enkele bijeenkomsten een goed beeld is ontstaan van de verschillende mensen op diverse plekken in en rondom het veld. Op deze manier is alles toch direct of indirect gericht op de bewoners en kun je zien dat iedereen ook meewerkt om het leven van deze mensen zo persoonlijk mogelijk in te vullen. En de gevolgen zijn nu al zichtbaar bij de diverse bewoners. Ook aan mijn zus Maria is dit al duidelijk te merken.
Dus resumerend kunnen we zeggen dat het leven van de bewoners er op vooruit is gegaan en de motivatie en arbeidsvreugde van alle medewerkers en belanghebbenden van dit project is vergroot.
Hopelijk kan deze lijn doorgetrokken worden en komen er nog veel mooie dingen uit.
Zelf blijf ik aan de kant meeklappen en hoop op z’n tijd eens het veld in te rennen en actief een balletje mee te trappen.” (Henk)

 

 

Kennis maken?

Neem vrijblijvend contact op met Annet om te kijken wat Mens In'zicht voor uw organisatie kan betekenen via:

06-49026006 info@mensinzicht.nl

Of vul het contactformulier in: