Samen, dat werkt soms niet

Waar mensen samenwerken ontstaan vraagstukken. Dit kunnen vraagstukken zijn op bijvoorbeeld het gebied van onderlinge frustraties, taakonduidelijkheden, weerstand, veiligheid, arbeidsomstandigheden, veranderingen, autoriteitconflict of het ontbreken van autoriteit.
Soms zijn deze vraagstukken te complex of medewerkers te beschadigd zodat er een interventie van buitenaf noodzakelijk is.

Waar het Òmdraait!

Na een analyse bijeenkomst, waar de dis-functionele patronen en/of kwesties, de onderzoeksvragen en de onderliggende principes zijn beschreven en erkend, ontwerp ik samen met de opdrachtgever(s) een veranderstrategie.

Voorafgaand aan elk verandertraject, contracteer ik met de opdrachtgever(s) en de groep op de voorwaarden en condities. Voor mij is een belangrijk voorwaarde dat iedereen mee denkt en de gelegenheid krijgt om nieuw gedrag te oefenen.

Tijdens het traject vertellen de deelnemers, bij de onderzoeksvragen, de gemaakte ‘fouten’ en ervaringen. Door met elkaar in dialoog te gaan onderzoeken ze de verschillende argumenten, geven betekenis aan begrippen en komen samen tot antwoorden. Het samenwerken is begonnen!
Met de ontstane inzichten en antwoorden verzinnen de deelnemers taakgerichte experimenten. Tijdens het experimenteren is er voldoende ruimte voor reflectie en evaluatie op de gecontracteerde samenwerkingsprincipes.

Elke veranderstrategie is uniek. Bij elk vraagstuk wordt zorgvuldig bepaalt welke methodieken en welke interventies gebruikt worden voor een prachtig, taakgericht resultaat.

Een voorbeeld interventiemiddel is het Spelers In’zicht Spel Ditspel wordt onder andere gebruikt bij het verandertraject; Van Zorgen Voor… naar Zorgen Dat.
Het filmpje is te bekijken op YouTube: Mens In’zicht Waar het omdraait.

Kennis maken?

Neem vrijblijvend contact op met Annet om te kijken wat Mens In'zicht voor uw organisatie kan betekenen via:

06-49026006 info@mensinzicht.nl

Of vul het contactformulier in: